Dla mieszkańców i turystów. Ponad 9 milionów euro na rozwój gmin z powiatu kamieńskiego

W środę, 20 marca br. w Dziwnowie zostało zawarte pierwsze w tej perspektywie finansowej Porozumienie Terytorialne między Jednostkami Samorządu Terytorialnego, a Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego. Zawarty dokument otwiera możliwości zainwestowania ponad 9.000.000,00 euro z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027.

Porozumienie dla Kamienia Pomorskiego tworzą: Powiat Kamieński, Gmina Kamień Pomorski, Gmina Dziwnów, Gmina Golczewo, Gmina Międzyzdroje, Gmina Wolin i Gmina Świerzno.

Na co mogą liczyć mieszkanki i mieszkańcy powiatu kamieńskiego?
Na liście podstawowej Strategii ZIT znajduje się 28 projektów. To szansa m.in. na:

 • Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Jarszewie,
 • Termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie,
 • Termomodernizację budynku oświatowego w Gostyniu Nr 5,
 • Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej,
 • Termomodernizację Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim,
 • Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem na potrzeby pracowni zawodowej – stajni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Benicach,
 • Termomodernizację budynku Kościuszki 3a w Kamieniu Pomorskim – siedziby Związku Emerytów i Rencistów, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
 • Rozwój dziennych usług senioralnych w obszarze PPK, w gminie Kamień Pomorski. Utworzenie Klubu Seniora w Budynku Kościuszki 3,
 • Rozwój dziennych usług senioralnych w obszarze PPK, w gminie Wolin – Centrum Aktywnego Seniora,
 • Rozwój dziennych usług senioralnych w obszarze PPK. Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Świerzno,
 • Rozwój dziennych usług senioralnych w obszarze PPK, w gminie Golczewo,
 • Rozwój dziennych usług senioralnych w obszarze PPK, w gminie Dziwnów,
 • Programowanie oraz rozwój usług społecznych dla społeczności lokalnej w Gminie Świerzno,
 • Programowanie oraz rozwój usług społecznych dla społeczności lokalnej w Gminie Golczewo,
 • Integracja środowisk senioralnych obszaru PPK poprzez wspólne programy szkoleniowe,
 • Rozwój dziennych usług senioralnych w obszarze PPK, w gminie Międzyzdroje – popołudniowe Kluby „Otwarte życie”,
 • Rozbudowę infrastruktury rowerowej w gminie Kamień Pomorski. Budowa ścieżki rowerowej na Głaz Królewski na Wyspie Chrząszczewskiej,
 • Przebudowa infrastruktury i zagospodarowanie dostępu do plaż, kąpielisk w gminie Wolin. Realizacja plaży w Wolinie,
 • Przebudowa infrastruktury i zagospodarowania dostępu do plaży w Golczewie,
 • Przebudowa infrastruktury i zagospodarowanie dostępu do plaż, kąpielisk w gminie Dziwnów. Budowa zejścia na plażę z ul. Bajkowa w Łukęcinie,
 • Przebudowa infrastruktury i zagospodarowanie dostępu do plaż, kąpielisk w gminie Dziwnów. Budowa zejścia na plażę z ul. Westerplatte w Międzywodziu,
 • Przebudowa infrastruktury i zagospodarowanie dostępu do plaż, kąpielisk w gminie Dziwnów. Budowa zejścia na plażę z ul. Wojska Polskiego w Międzywodziu,
 • Przebudowa infrastruktury i zagospodarowanie dostępu do plaż, kąpielisk w gminie Międzyzdroje. Budowa kładki spacerowej,
 • Adaptacja do zmian klimatu poprzez rewaloryzację terenów zielonych w gminie Dziwnów,
 • Programowanie oraz rozwój usług społecznych dla społeczności lokalnej w Gminie Międzyzdroje,
 • Remont i adaptację budynku Kurii Biskupiej w Kamieniu Pomorskim na Potrzeby Kamieńskiego Domu Kultury,
 • Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-turystyczne (stanowiska biwakowe dla kamperów) składowania jednostek pływających w Wolinie.