Poprawa efektywności energetycznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła w budynku Szpitala w Kamieniu Pomorskim

Projekt, realizowany w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, zakłada opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz wykonanie następujących prac: montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła, wymiana pieca gazowego                i osprzętu kotłowni, wymiana części instalacji CO, w tym grzejników, ocieplenie ścian             i fundamentów budynku, ocieplenie stropodachu, remont instalacji odgromowej, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, częściowa wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z przyłączem energetycznym, remont części instalacji wod-kan.               z przyłączami, wymiana instalacji teletechnicznej wraz z serwerownią, remont instalacji wentylacji mechanicznej, modernizacja windy towarowej, zadaszenie podjazdu dla karetek, utwardzenie dojazdów, parkingu i chodników.

 Planowany termin realizacji: czerwiec 2023 – czerwiec 2025