Wydziały

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7B 72-400 Kamień Pomorski
tel. (91) 38 23 120 lub (91) 38 23 914, fax (91) 38 23 121

Wydział Nr. Bezpośredni
Sekretarz Powiatu (91) 38 23 917
Skarbnik Powiatu (91) 38 23 926
Sekretariat Starostów (91) 38 23 914
Wydział Finansowy (91) 38 23 925
Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa (91) 38 23 922
Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa (91) 38 23 923
(91) 38 23 927
(91) 38 23 929
Naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Wspierania Przedsiębiorczości (91) 38 23 935
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Wspierania Przedsiębiorczości (91) 38 23 924
(91) 38 23 930
(91) 38 23 932
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu (91) 38 23 936
Wydział Komunikacji i Transportu (91) 38 23 920
(91) 38 23 921
Wydział Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia (91) 38 23 918
Naczelnik Wydziału Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (91) 38 21 193
Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (91) 38 23 943
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu (91) 38 25 652
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (91) 38 25 651
Wydział Geodezji i Kartografii (91) 38 23 934
Biuro Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

(91) 38 23 911

(91) 38 24 700

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (91) 38 24 700
Kadry (91) 38 23 933
Informatyk  
Kancelaria ogólna (91) 38 23 120
Kasa (91) 38 23 913
Biuro Rady i Zarządu (91) 38 23 919
Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta (91) 38 23 928