Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1006Z na odcinku Wolin - Unin

Projekt, realizowany w trybie „zaprojektuj i wybuduj”,  zakłada budowę nowego ciągu dla pieszych i rowerzystów o długości ok 6 km i szerokości od 2,5 m do 3,0 m. Zadanie obejmuje wykonanie robót ziemnych, montaż krawężników i obrzeży, nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa, a także zjazdów, poboczy oraz oznakowania pionowego i poziomego. Budowa ciągu umożliwi połączenie istniejącej trasy rowerowej Wokół Zalewu Szczecińskiego i międzynarodowej trasy rowerowej Velo Baltica (EuroVelo 10).

Planowany termin realizacji: lipiec 2022 – styczeń 2025