Uchwały

Tutaj znajdziesz uchwały dotyczące konsultacji, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne:

28.11.2022
Uchwała nr XXXII/231/2022 - w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

29.11.2021
Uchwała nr XXV/182/2021 - w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

23.11.2020
Uchwała nr XVIII/130/2020 - w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

05.12.2018
Uchwała nr II/8/2018 - w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

30.11.2017
Uchwała nr XXVIII/182/2017 - w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

31.03.2017
Uchwała nr XXIII/143/2017 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/113/2016 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

29.11.2016
Uchwała nr XVIII/113/2016 - w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

16.11.2015
Uchwała nr XI/56/2015 - w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

04.11.2014
Uchwała nr XXXVI/289/2014 - w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015