Patronat honorowy

Patronat Honorowy Starosty
Patronat honorowy
oraz członkostwo w komitecie honorowym Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu Powiatu jest wyróżnieniem, podkreślającym szczególny charakter wydarzeń i inicjatyw.

Wyróżnieniem tym obejmowane są najważniejsze przedsięwzięcia, przede wszystkim cykliczne oraz jubileuszowe, o zasięgu ogólnopolskim, międzynarodowym lub regionalnym, których tematyka zbieżna jest z zadaniami samorządu powiatu, bądź inne wydarzenia o wysokim prestiżu i randze oraz dużym znaczeniu dla promocji powiatu.