Skład zespołu

SKŁAD POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:

 1. Starosta Kamieński – przewodniczący,
 2. Szef Biura Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim – zastępca przewodniczącego
 3. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim,
 4. Komendant Powiatowy Policji w Kamieniu Pomorskim,
 5. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim,
 6. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim,
 7. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim,
 8. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim,
 9. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kamieniu Pomorskim,
 10. Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym
 11. w Kamieniu Pomorskim.