Dane Adresowe

Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowegow Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7b 72-400 Kamień Pomorski
Andrzej Zieliński

Kontakt w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim tj. poniedziałek od 8.00 do 16.00  wtorek - piątek od 7.30 do 15.30:
tel. (91) 38 23 911 lub (91) 38 23 120
fax. (91) 38 23 911 lub (91) 38 23 121
kom. 668 847 097
e-mail: azielinski@powiatkamienski.pl
e-mail: pczk@powiatkamienski.pl

Kontakt poza godzinami pracy urzędu całodobowo w sytuacji nie występowania zagrożeń
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Wolińska 7d, 72-400 Kamień Pomorski
Tel/fax: (91) 38 20 132 lub (91)38 22 628
email: kp.kamien@szczecin.kwpsp.gov.pl
nr telefonu centrala - (91) 3275 610
TEL. ALARMOWY – 998 Powiatowego Stanowiska Kierowania z terenu całego powiatu i sieci komórkowych)
 

Kontakt całodobowo w sytuacji zagrożenia i kryzysu obowiązki przejmuje służba dyżurna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego:
tel. (91) 38 23 911 lub (91) 38 23 120
fax. (91) 38 23 911 lub (91) 38 23 121
kom. 668 847 097
e-mail: azielinski@powiatkamienski.pl
e-mail: pczk@powiatkamienski.pl