Przebudowa drogi powiatowej nr 1021Z - budowa chodnika w miejscowości Trzebieszewo

Przedmiotem zadania jest wybudowanie odcinków nowego ciągu pieszego (chodnika) o szerokości do 1,5 m do 2,0 m i łącznej długości 556 m wraz z sugerowanym przejściem dla pieszych, a także elementów spowalniających ruch (szykany) wraz z znakowaniem, na odcinku drogi powiatowej. Zadanie obejmuje także wykonanie poboczy gruntowych oraz zjazdów i korektę geometrii skrzyżowania.


Przebudowa drogi - budowa chodnika ma na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w wyniku odseparowania ruchu pieszego od ruchu kołowego poprzez wykonanie chodnika, jak i fizyczne wymuszenie redukcji prędkości pojazdów przez zastosowanie szykan drogowych na odcinku ścisłej zabudowy, gdzie szerokość pasa drogowego uniemożliwia budowę chodnika. Projektowana stała organizacja ruchu wprowadza dodatkowe oznakowanie pionowe, związane  z wprowadzanym ograniczeniem prędkości i budowanymi szykanami drogowymi.


Planowany termin realizacji: grudzień 2023 – wrzesień 2024