Wybudowanie ciągów pieszych w Golczewie

Przedmiotem zadania jest wybudowanie ciągów pieszych o szerokości 1,50 m - 2,50 m, zatoki autobusowej o wymiarach 15,00 m x 3,00 m oraz urządzenie (oznakowanie) nowego, oświetlonego przejścia dla pieszych. Inwestycja będzie realizowana w miejscowości Golczewo, w pasie drogowym, na odcinku drogi powiatowej nr 1032Z, o długości 97 m. Obecny brak ciągów pieszych oraz przejścia dla pieszych w przedmiotowej lokalizacji, szczególnie z uwagi na istniejącą zatokę postojową dla autobusów, stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Realizacja zadania wpłynie bezpośrednio na znaczącą poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych, a przez to na poprawę jakości życia mieszkańców.
Okres realizacji: listopad 2021 – marzec 2022.