Oddano do użytku świeżo przebudowaną drogę powiatową na odcinku Laska - Recław

To droga ważna nie tylko dla lokalnej społeczności, ale także dla turystów.
W poniedziałek 18 marca br. oficjalnie oddano do użytku przebudowaną drogę powiatową między Laską, a Recławem.

- Wcześniej droga była bardzo zniszczona, teraz można jeździć po nowej nawierzchni - mówią mieszkańcy Laski.

W oficjalnym otwarciu drogi udział wzięli: pan Józef Malec, Starosta Kamieński; pani Joanna Piwińska, Wicestarosta Kamieński; pan Bogdan Wilkowski, Członek Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim; pani Ewa Grzybowska, Burmistrz Wolina; pani Urszula Jamrożek, Sołtys Sołectwa Laska oraz przedstawiciele firmy STRABAG Sp. z o.o.

W ramach zadania rozbudowano odcinek istniejącej drogi powiatowej od miejscowości Laska do miejscowości Recław w gminie Wolin o łącznej długości 3228 metrów poprzez wycinkę drzew, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z poszerzeniami, budowę i przebudowę ciągów pieszych w terenie zabudowanym, budowę zatoki autobusowej, budowę i przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, remont przepustów pod koroną drogi, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Inwestycja kosztowała ponad 10 mln złotych, a środki na realizację powyższej inwestycji pochodziły z trzech źródeł: Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Powiatu Kamieńskiego oraz Gminy Wolin.