Powiat Kamieński świętował 25-lecie. Była uroczysta sesja i ponad sto pamiątkowych statuetek

126 osobom związanym z samorządem powiatu kamieńskiego w ciągu ćwierćwiecza przyznano pamiątkowe statuetki. I choć nie wszyscy stawili się we wtorkowe popołudnie w Sali Gastronomicznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim, to sesja rady powiatu była uroczysta i radosna.

Uroczystą sesję rady powiatu z okazji 25-lecia samorządu otworzył przewodniczący Sebastian Mamzer zapraszający obecnych do wysłuchania występu artystycznego przygotowanego przez pana Valerija Burianenko. Następnie pan Sebastian Mamzer, Przewodniczący Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim przywitał wszystkich zgromadzonych gości, w tym m.in. Dyrektora Generalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – Pana Przemysława Włoska, byłego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – pana Artura Balazsa, Burmistrzów i Wójta naszych gmin, byłych Starostów, panów Komendantów Powiatowej Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej, Księdza Dziekana – Dariusza Żarkowskiego, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach – panią Beatę Smoleńską, która zaszczyciła nas swoją obecnością w imieniu Starosty Gryfickiego oraz Radnych Powiatu wszystkich kadencji, Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu kamieńskiego, przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców działających na terenie Powiatu Kamieńskiego.

Kolejnym punktem było wystąpienie pana Błażeja Bubnowicza – Przewodniczącego Towarzystwa Miłośników Ziemi Kamieńskiej jak również Asystenta Muzealnego w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, który przybliżył gościom historię powstawania powiatów, a w szczególności historię Powiatu Kamieńskiego. Potem obejrzeliśmy dwa filmy "Refleksje z momentu wręczania Aktów utworzenia powiatów w 1998 r." oraz "Obrazujący Powiat jako wspólnotę mieszkańców".

Wreszcie przyszedł czas na przemówienia. Jako pierwszy głos zabrał Starosta Kamieński Józef Malec, który przede wszystkim dziękował wszystkim, którzy współtworzyli powiat, działali i działają dla jego rozwoju. Następnie głos zabrali pan Arutr Balazs oraz pan Anatol Kołoszuk.

Główną częścią uroczystej jubileuszowej sesji było wręczenie pani Jolancie Janik, Przewodniczącej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Kamieniu Pomorskim Złotej Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego. Odznaczenie to wręczał Pan Przemysław Włosek w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Następnie pamiątkowe statuetki z rąk pana Józefa Malca, Starosty Kamieńskiego oraz pana Sebastiana Mamzera, Przewodniczącego Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim odebrali wszyscy radni z 25-lecia, pracownicy Starostwa pracujący od początku jego powstania, włodarze naszych gmin, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa działające na terenie powiatu, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, komendanci Powiatowej Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej, a także panowie Michał Wasilewski oraz Henryk Masłowski.


Przewodniczący Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim po zamknięciu obrad zaprosił wszystkich obecnych na poczęstunek.


Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wszystkim gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, a także podziękowaniom, które od nich dostaliśmy.