Projekt: Budowa bazy hippicznej w ZSP w Benicach

Projekt: Budowa bazy hippicznej w ZSP w Benicach

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Wartość projektu: 1 539 228,46 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 758 235,07 zł

Termin realizacji projektu: październik 2010 – lipiec 2011

Logo UE Program Regionalny